MASTER CENTRE TIM

Jasmina Koprivica

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2007. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu kao profesor engleskog jezika i književnosti. Dve godine kasnije stiče zvanje Diplomirani filolog-Master i započinje sa radom u školi kao vlasnik i osnivač. Već 2010. naša škola dobija licencu britanskog saveta za kvalitet koju obnavlja svake godine, brojem i uspešnošću kandidata koji polažu Međunarodne ispite. Zadužena je za izradu nastavnog plana i programa, obuku profesora za rad u školi i izvođenje časova sa svim nivoima i uzrastima.

Jelena Marković

Profesor engleskog jezika

Diplomirala je 2013.god, a Master rad brani 2014. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na odseku Engleski jezik i književnost. Deo našeg tima postaje septembra 2015. godine i radi sa mlađim školskim grupama, kao i sa odraslim individualnim polaznicima. Od školske 2016. takođe priprema polaznike za Cambridge Međunarodne ispite. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

Zona Maćić

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2013.godine na Filolosko – Umetnickom Fakultetu u Kragujevcu, na odseku engleski jezik i knjizevnost. Od 2014. počinje rad u našoj školi sa predškolskim i školskim grupama, koje od tada kroz interaktivne aktivnosti, raznovrsne projekte i primenom pedagoških veština izvodi do viših nivoa. Od septembra 2016.počinje rad i sa ispitnim grupama nivoa B1 i B2. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

Nevena Petković

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2014. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odseku engleski jezik i književnost. Sa radom u našoj školi kreće od skolske 2016./17. godine sa decom školskog uzrasta kao i sa individualnim časovima sa odraslim polaznicima. 2017. godine počinje sa pripremom polaznika za Cambridge međunarodne ispite na nivou A2. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

Sonja Nedeljković

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2010. na Filolosko – Umetničkom Fakultetu u Kragujevcu, na odseku engleski jezik i književnost. Počinje sa radom u našoj školi 2011. najpre sa grupama odraslih polaznika u opštim i poslovnim programima učenja. 2013.godine počinje rad sa predškolskim i školskim grupama, dok 2015. godine počinje sa obukama ispitnih grupa za Međunarodne ispite nivoa A2 i B1. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

Jelena Lazović

Profesor nemačkog jezika

Diplomirala 2011.godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na katedri za nemački jezik i književnost. Jedan semestar završava u Nemačkoj, kao stipendista fonda Donau-schwäbische Kulturstiftung, gde započinje vaspitno – obrazovni rad sa decom sa migracionom pozadinom. 2016.godine dobija zvanje Master filolog – germanista. Ima iskustva u redovnom obrazovanju dece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, dok sa radom u našoj školi počinje u septembru 2016.godine. Od tada radi sa školskim grupama, kao i sa odraslim i individualnim polaznicima, koje je upućivala na polaganje zvaničnog međunarodnog ispita na Goethe Institutu na nivoima od A1-C1. U školi je honorarni saradnik.

Marija Miletić

Profesor nemačkog jezika

Diplomirala 2007. godine na Filološko-umetničkom falultetu u Kragujevcu, na odseku za nemački jezik i književnost. Od 2008. godine radi u nastavi sa decom školskog uzrasta. Tokom dvogodišnjeg stručnog usavršavanja u Nemačkoj, na Goethe Institut-u polaže međunarodni ispit Zentrale Oberstufenprüfung, koji odgovara nivou C2. Počinje sa radom u našoj školi 2014. godine u početku sa grupama odraslih i individualnim polaznicima na pripremama za polaganje ispita na Goethe Institutu a od 2015. radi i sa dečjim grupama. U školi je honorarni saradnik.

TOP