MASTER CENTRE TIM

Jasmina Koprivica

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2007. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu kao profesor engleskog jezika i književnosti. Dve godine kasnije stiče zvanje Diplomirani filolog-Master i započinje sa radom u školi kao vlasnik i osnivač. Već 2010. naša škola dobija licencu britanskog saveta za kvalitet koju obnavlja svake godine, brojem i uspešnošću kandidata koji polažu Međunarodne ispite. Zadužena je za izradu nastavnog plana i programa, obuku profesora za rad u školi i izvođenje časova sa svim nivoima i uzrastima.

Zona Maćić

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2013.godine na Filolosko – Umetnickom Fakultetu u Kragujevcu, na odseku engleski jezik i knjizevnost. Od 2014. počinje rad u našoj školi sa predškolskim i školskim grupama, koje od tada kroz interaktivne aktivnosti, raznovrsne projekte i primenom pedagoških veština izvodi do viših nivoa. Od septembra 2016.počinje rad i sa ispitnim grupama nivoa B1 i B2. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

Nevena Petković

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2014. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odseku engleski jezik i književnost. Sa radom u našoj školi kreće od skolske 2016./17. godine sa decom školskog uzrasta kao i sa individualnim časovima sa odraslim polaznicima. 2017. godine počinje sa pripremom polaznika za Cambridge međunarodne ispite na nivou A2. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

Jelena Spasić

Profesor engleskog jezika

Diplomirala 2016. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na odseku engleski jezik i književnost, a zatim 2018. godine brani i master rad. Sa radom u našoj školi počinje 2019. godine, najpre sa mlađim školskim grupama, kao i sa odraslim individualnim polaznicima. Takođe priprema i polaznike za Cambridge međunarodne ispite. U školi je zaposlena sa punim radnim vremenom.

TOP