Uzrasti

Naši đaci su uzrasta od 4 godine do odraslih i sa svima težimo na podjednakom razvijanju jezičkih veština (Govora, slušanja, (čitanja i pisanja kod polaznika od 6. godine))

4-6 God.

Predškolski

Predškolski uzrast su deca uzrasta 4,5 i 6 godina i rad sa njima podrazumeva puno glume, igre, interaktivnog sadržaja i mini-radionica u kojima se deca oslobađaju straha da govore jezikom koji im nije maternji.

Ovog septembra počinjemo  7. školsku godinu sa grupama koje su počele sa 4 godine i vidimo odlične rezultate koji se ogledaju kroz njihove priredbe, uspeh u školi i snalaženju u jednostavnom govoru.

1.-4. Raz

Školski

Školski uzrast su deca od 1. razreda Osnovne škole do 4. razreda Srednje škole. U zavisnosti od potreba polaznika, kao i nivoa znanja formiraju se grupe koje rade po programu koji naša škola uradi za njih.

Deca školskog uzrasta vrlo često pretenduju na Međunarodne ispite, što i jeste cilj naše škole i tada se, u saradnji sa Britanskim savetom u Beogradu, prijavljuju ispiti za odgovarajući ispitni rok.

Odrasli

Odrasli

Odrasli polaznici uče jezik iz različitih potreba, poslovnih, edukativnih ili jednostavno žele da budu spremni za putovanja i sporazumevanje u stranoj državi. Njihovi kursevi u osnovi traju 6 meseci, ali se često opredeljuju da nastave sa usavršavanjem i posle zavšenog prvog kursa.

TOP